కీనోట్
మాట్లాడే

ప్రిమిసెస్ మార్చండి
ఇది రహస్యమైనది
హ్యాపీ ఉండండి

వాల్టర్ రోల్ఫో ప్రజా ప్రసంగాన్ని సృష్టించడం మరియు అవగాహన చేసుకోవడానికి ఒక కొత్త మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేశారు.
ఒక రచయిత మరియు టీవీ హోస్ట్గా దాని గతంచే బలపరిచింది, అవసరమయ్యే అవసరాలకు జోక్యం యొక్క నేపథ్యాన్ని తగ్గిస్తూ, కొలవటానికి వ్రాసిన అసలైన విషయాలతో మార్గం సృష్టించగలదు.

ఈ జోక్యం చిన్న ప్రతిష్టాత్మకంగా అలంకరింపబడినది, బలమైన భావోద్వేగ ప్రభావానికి కృతజ్ఞతలు, ప్రభావము మరియు సందేశాన్ని చొప్పించడం.
ఈ రకమైన విశిష్టతను ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది మరియు ఇది వాల్టర్ రోల్ఫోను అత్యంత అభ్యర్థించిన మరియు ప్రశంసలు కలిగిన ప్రసంగం-పెఫోమెర్స్గా చేస్తుంది.

JOIN
మనకు
వార్తా

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!