වෝල්ටර් රොල්පෝ

රියැලිටි හෝකර්, පුහුණුකරු හා මාස්ටර් මාස්ටර් ප්රධාන විධායක නිලධාරී

සන්තෘෂ්ඨිය ක්රියාවලි තුළ පුහුණුකරු හා විද්වත්, ඔහුගේ ඉංජිනේරු අධ්යාපනය පැන නැගුනු මායාවක් දර්ශනය තුළ එහි මුල් සම්බන්ධ නිර්මාණශීලීත්වය සහ නව නිර්මාණ, නිර්මාණාත්මක චින්තනය බුද්ධිමත්කම ඒකාබද්ධ. රායි, මීඩියාසෙට් හා ස්කයි සඳහා කර්තෘ, ඉදිරිපත් කිරීම සහ රූපවාහිනී නිෂ්පාදක, වත්කම් කට වඩා වැඩි 1.000 වැඩසටහන් සමඟ, මැජික් ස්ථානාධිපතිවරුන්, කළමනාකරණය සහ සන්නිවේදන උපදේශන සමාගමක නිර්මාතෘ සහ සභාපති වේ. ඔහු එවැනි කොකා-කෝලා සමාගම, ෆෙරෙරෝ, Juventus, Lavazza, පිලිප් මොරිස්, FCA, බේයර්, කොළඹ ජාතික රෝහලේ කාර්මික, Goodyear, Pomellato, HP, Elior, සළුව di කැපා, BNL, සුළඟ වැනි ප්රධාන සංගත සඳහා උපදේශක ලෙස කටයුතු කරයි. ඇය භාෂා නිදහස් විශ්ව විද්යාලය සහ මිලාන් සන්නිවේදන IULM දී මාස්ටර් 'හැඟීම් අධ්යාපන සම්බන්ධීකාරක සහ ගුරු, සංජානනය හා නොහැකි කලාව "යි.

එකතු වන්න
අපේ
පුවත් ලිපි

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!