කණ්ඩායම
ගොඩනැඟිල්ල

නිශ්චිතවම නොහැකිය
එය පරමාර්ථයයි

බොහෝ විට, එය එකම මනසේ පමණක් පවතින ය.

ඔබ කළ නොහැකි දෙයක් අර්ථ නිරූපනය කරන විට, ඔබ ක්රියාකාරීත්වය, ඔබේ නිර්මාණශීලිත්වය සහ ඔබේ පුද්ගලික නිදහස සීමා කරන්නෙහිය.
අපොහොසත් වූ සංකල්පය ජයගත හැකි නම්, එහි ප්රතිඵල අත් කර ගත හැකිද? "අත්යාවශ්ය නොවන" දෙයක් ලෙස සිතන දෙය තවමත් තවම කළ නොහැකි ය යන කාරණය අභියෝගයට මුහුණ දුන්නේ නම්?

අපගේ සීමාවන් නිතරම නැවතත් එම දේම නැවත නැවතත් භාවිතා කර ඇත්නම්, සෑම විටම එකම ආකාරයකින් ලබා ගෙන ඇති අතර, එමගින් සෑම විටම ලබාගත් ප්රතිඵල ලබා ගැනීම?
අපේ කණ්ඩායම ගොඩනැඟීමේදී ඉඩ ලබා දෙන්නේ අභියෝගාත්මක අත්දැකීමක්.

 • CNH කාර්මික

  ගැලරිය දැකීමට ලොග් වන්න

 • Elior

  ගැලරිය දැකීමට ලොග් වන්න

 • ෆෙරෙරෝ

  ගැලරිය දැකීමට ලොග් වන්න

 • Treccani

  ගැලරිය දැකීමට ලොග් වන්න

 • කොකා කොලා

  ගැලරිය දැකීමට ලොග් වන්න

 • DNVGL

  ගැලරිය දැකීමට ලොග් වන්න

 • Juventus

  ගැලරිය දැකීමට ලොග් වන්න

 • GALDERMA

  ගැලරිය දැකීමට ලොග් වන්න

එකතු වන්න
අපේ
පුවත් ලිපි

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!