කෝචින්ග්
ESPERIENZIALE
සජීවි

PORTA L'IMPOSSIBILE NELLA
TUA AZIENDA

මම වෝල්ටර් රෝල්ෆෝව මුණගැසුණු විට විලියම් බ්ලේක්ගේ වචන නැවත මතකයට නැංවීය. "සියලු මාර්ග සියල්ල ප්රඥාවේ මාලිගය දක්වා දිව යයි." ඔහුගේ හැකියාවන් සහ අධිෂ්ඨානයත් සමඟ වෝල්ටර් සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර එය බිඳ දැමීමේ රහස සොයාගෙන ඇත.
ඇන්ඩීයා ඇනෙලි | ජනාධිපති ජුවාන් ටුඩේස්

මැජික් යනු චින්තනයේ කලාව පමණක් නොවේ. මිනිසුන් අතර උපත ලබන සියල්ල ම වඩා ඉහළින්: ව්යාපෘති, ව්යාපාර, ලෝකය පුරාම ක්රියාත්මක වන ශක්තිය. පුදුම ඉංජිනේරුවකු වූ වෝල්ටර් වෙත
Eugenio Sidoli | පිලිප් මොරිස් ඉටාලියා හි සභාපති

වසරකට දහස් ගණන් ජනයා හමු වෙති. එහෙත්, සුළු ව්යවසායකයකුගේ මූලික ලක්ෂණ ඇති වෝල්ටර් රොල්පෝ වැනි ගින්නක් හා දක්ෂතාවන් කිහිපයක් ඇත.
මාර්කෝ බොග්ලියෝ | BasicNet SpA හි සභාපති .

WALTER ROLFO

Il direttore editoriale del nostro progetto formativo e ideatore dello Story Coaching®

Il progetto si fonda sull’utilizzo delle emozioni come tramite per amplificare la permanenza nella mente degli ascoltatori di contenuti motivazionali e istituzionali.
Lo story coaching è una modalità formativa e di spettacolo creata per soddisfare le attuali esigenze di mercato, molto efficace per via della capacità di veicolare messaggi nel picco di massima attenzione emotiva del partecipante, mutuando la modalità comunicativa dello story selling.
E’ stato dimostrato che le persone, quando si emozionano, sono in grado di assorbire in poco tempo una quantità tre volte maggiore di contenuti e informazioni anche, e soprattutto, a livello inconscio e subliminale.
La percezione che i partecipanti avranno, è di aver assistito ad uno spettacolo motivazionale creato su misura per loro, con cura e attenzione, in più avranno assimilato e fatte proprie, in modo profondo e efficace, tutte le informazioni necessarie importanti da comunicare.

La potenza delle emozioni, dello stupore e della meraviglia sono uno straordinario mezzo di comunicazione che noi abbiamo codificato e trasposto in modo estremamente efficace nelle nostre sessioni di coaching e formative.

Think Strange Philosophy®
È un’innovativa forma di problem solving che si basa sulla filosofia del pensiero laterale illusionistico. Si applica al marketing, alla guerriglia marketing, alla comunicazione e nella vita aziendale. Nei nostri corsi è la filosofia ispiratrice con la quale aiutiamo i nostri clienti a raggiungere risultati impossibili.

වෝල්ටර් රොල්පෝ

HANNO GIA' SCELTO
LA NOSTRA FORMAZIONE

CI SONO TRE VIE PER PORTARE L'IMPOSSIBILE NELLA TUA AZIENDA

APPLICABILI AL Team Building, Marketing, Sales, Persuasion, Mental Coaching

WALTER ROLFO

  • වෝල්ටර් රොල්පෝ

    රියැලිටි හෝකර්, පුහුණුකරු හා මාස්ටර් මාස්ටර් ප්රධාන විධායක නිලධාරී

එකතු වන්න
අපේ
පුවත් ලිපි

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!