සුසුකි අයිස්මා - මැජික් ස්ටේට්

Potenza e leggerezza si fondono con il pensiero illusionistico

සුසුකි V-ස්ට්රම් 1000 දියත් කිරීම සඳහා සේවාදායකයාගේ කෙටි විස්තරය සඳහා බලය හා සැහැල්ලුබාව වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්ය විය.
මාස්ටර්ස් ඔෆ් මැජික්ස් හි නිර්මාණශීලීත්වය විසින් මෙම අවශ්යතා සංචාරකයින්ගේ අවධානයට යොමු කර ඇති අතර, එය සුසුකි ස්ථම්භය Eicma 2013 හි වඩාත් ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් බවට පත් කිරීම පුදුම හෙළිදරව්වකි.

ස්ථානය:EICMA මිලාන්
ප්රේක්ෂකයන්: 5000
සිද්ධිය: හෙළිදරව් කරන්න
නිෂ්පාදනය: මාස්ටර් මාස්ටර්

මාධ්ය

එකතු වන්න
අපේ
පුවත් ලිපි

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!