ගරිල්ලා අලෙවිකරණය

යථාර්ථය සමග සම්බන්ධ කිරීමට නොහැකිය

ඉලක්කය වනුයේ සුවිශේෂී සිදුවීමක් පිළිබඳ වටිනාකමක් සන්නිවේදනය කිරීම හා සන්නාමය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම, වෛරස් රිලයිසිස් උත්පාදනය කිරීමයි.

ස්ථානය-යෝජිත: Expo, fiere, comuni
කලාකරුවන්: Da 1 a 5
ප්රේක්ෂකයන්: da 100 a 3000 per ciascun artista
සිද්ධිය: Guerrilla Magic
නිෂ්පාදනය: මාස්ටර් මාස්ටර්

මාධ්ය

එකතු වන්න
අපේ
පුවත් ලිපි

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!