ගරිල්ලා අලෙවිකරණය

යථාර්ථය සමග සම්බන්ධ කිරීමට නොහැකිය

ඉලක්කය වනුයේ සුවිශේෂී සිදුවීමක් පිළිබඳ වටිනාකමක් සන්නිවේදනය කිරීම හා සන්නාමය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම, වෛරස් රිලයිසිස් උත්පාදනය කිරීමයි.

ස්ථානය-යෝජිත:එක්ස්පෝ, සල්පිල්, නගර සභා
කලාකරුවන්:1 සිට 5 දක්වා
ප්රේක්ෂකයන්:එක් එක් කලාකරුවා සඳහා 100 සිට 3000 දක්වා
සිද්ධිය:ගරිල්ලා මැජික්
නිෂ්පාදනය:මාස්ටර් මාස්ටර්

මාධ්ය

එකතු වන්න
අපේ
පුවත් ලිපි

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!