កិត្យានុភាព

Lo Show che si Balla. E’ possibile... portare 15.OOO teenagers a teatro, tutti nello stesso momento? Sulla scia dei grandi eventi internazionali, per la prima volta, un format totalmente MADE IN ITALY!

Laser, luci, effetti speciali, una scenografia mozzafiato e un muro di ledwall lungo 75 metri, spiegato come le ali di una gigantesca colomba tecnologica. Sul palco, gli artisti si esibiscono con una colonna sonora mixata live dai DJ. In platea, sulle stesse note, 15.000 persone ballano a tempo di dance.


ទីតាំង:
រាងពងក្រពើ Lingotto ទូរីន
អ្នកទស្សនា: 15.000
ព្រឹត្តិការណ៍: រាំផ្ទាល់ / តន្ត្រី
ភ្ញៀវ: ស្ពាន Gabry - ម៉ាទីនហ្គារីរីស
ដឹកនាំដោយ: Alessandro Marrazzo
ផលិតកម្ម: អនុបណ្ឌិតវេទមន្ត

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ចូលរួម
ជូនពរ
ព្រឹត្តិ

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!