វីនឌី - ក្រុមហ៊ុន Infinity

E’ possibile... trasformare uno spettacolo in un mezzo di comunicazione?

Una storia in magia, un unico filo narrativo, 7 campioni del mondo, per uno show di grande impatto e straordinario appeal. Uno spettacolo teatrale creato per le “conventions” dove le emozioni si fondono con i messaggi del brand. Un susseguirsi di sorprese e contenuti, che restano nella mente dello spettatore ben oltre l’ultimo applauso. Una produzione esclusiva di Masters of Magic.

ទីតាំង
: Emirates Stadium ទីក្រុងឡុងដ៍
ទស្សនិកជន: 1.000
ព្រឹត្តិការណ៍: អនុសញ្ញា / សម្តែងអារម្មណ៍
គោលដៅ: ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយការបង្ហាញតម្លៃពីរនៃអនុសញ្ញាកម្លាំងនិងចំណង់ចំណូលចិត្ត
ដឹកនាំដោយ: Alessandro Marrazzo
ផលិតកម្ម: អនុបណ្ឌិតវេទមន្ត

ចូលរួម
ជូនពរ
ព្រឹត្តិ

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!